Đổi số trúng » Đặc biệt » Tp. HCM & Các tỉnh » ĐỔI SỐ TRÚNG .COM » 0973777779 - 0967775777

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Vĩnh Long (theo lô)

00
   1.11% (1 lượt)
01
   1.11% (1 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   1.11% (1 lượt)
06
   3.33% (3 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
13
   2.22% (2 lượt)
14
   1.11% (1 lượt)
15
   2.22% (2 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
19
   2.22% (2 lượt)
20
   2.22% (2 lượt)
21
   1.11% (1 lượt)
22
   1.11% (1 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   1.11% (1 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
29
   1.11% (1 lượt)
31
   3.33% (3 lượt)
32
   3.33% (3 lượt)
35
   3.33% (3 lượt)
39
   1.11% (1 lượt)
40
   2.22% (2 lượt)
42
   4.44% (4 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
49
   1.11% (1 lượt)
50
   2.22% (2 lượt)
51
   1.11% (1 lượt)
53
   1.11% (1 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
55
   1.11% (1 lượt)
58
   2.22% (2 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
61
   1.11% (1 lượt)
62
   1.11% (1 lượt)
63
   1.11% (1 lượt)
64
   1.11% (1 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   1.11% (1 lượt)
67
   3.33% (3 lượt)
68
   1.11% (1 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   5.56% (5 lượt)
75
   3.33% (3 lượt)
76
   1.11% (1 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
80
   2.22% (2 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
83
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
89
   1.11% (1 lượt)
90
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
96
   1.11% (1 lượt)
97
   1.11% (1 lượt)
98
   2.22% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến ngày 26/11/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

73 5 Lần Tăng 2
42 4 Lần Giảm 1
06 3 Lần Không tăng
31 3 Lần Không tăng
32 3 Lần Tăng 2
35 3 Lần Không tăng
67 3 Lần Không tăng
75 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

16 5 Lần Tăng 1
40 5 Lần Không tăng
42 5 Lần Không tăng
73 5 Lần Tăng 2
31 4 Lần Giảm 1
35 4 Lần Tăng 1
37 4 Lần Không tăng
50 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Tăng 2
98 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

02 11 Lần Không tăng
00 10 Lần Không tăng
35 10 Lần Tăng 1
40 10 Lần Không tăng
42 10 Lần Không tăng
91 10 Lần Không tăng
20 9 Lần Không tăng
28 9 Lần Không tăng
31 9 Lần Không tăng
43 9 Lần Không tăng
50 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

73 (4 Ngày) (5 lần)
35 (2 Ngày) (2 lần)
78 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

85      28 lần
38      16 lần
05      14 lần
08      14 lần
52      14 lần
59      14 lần
12      12 lần
33      12 lần
07      11 lần
24      11 lần
30      11 lần
93      11 lần
99      11 lần
71      10 lần
02      9 lần
34      9 lần
46      9 lần
74      9 lần
81      9 lần
23      8 lần
36      8 lần
44      8 lần
43      7 lần
70      7 lần
79      7 lần
95      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 0
0 8 Lần 1
6 Lần 4
1 9 Lần 2
8 Lần 2
2 9 Lần 0
10 Lần 3
3 9 Lần 0
8 Lần 0
4 4 Lần 0
10 Lần 2
5 13 Lần 6
12 Lần 3
6 11 Lần 3
13 Lần 7
7 10 Lần 4
8 Lần 2
8 11 Lần 5
7 Lần 3
9 6 Lần 1