Đổi số trúng » Đặc biệt » Tp. HCM & Các tỉnh » ĐỔI SỐ TRÚNG .COM » 0973777779 - 0967775777

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...

Ngày: Tỉnh:
Vé Số:

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
     
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Dương (theo lô)

01
   2.22% (2 lượt)
03
   1.11% (1 lượt)
04
   2.22% (2 lượt)
05
   1.11% (1 lượt)
06
   2.22% (2 lượt)
07
   2.22% (2 lượt)
08
   1.11% (1 lượt)
09
   1.11% (1 lượt)
12
   1.11% (1 lượt)
16
   2.22% (2 lượt)
17
   2.22% (2 lượt)
18
   1.11% (1 lượt)
21
   2.22% (2 lượt)
22
   2.22% (2 lượt)
23
   2.22% (2 lượt)
24
   2.22% (2 lượt)
25
   1.11% (1 lượt)
26
   2.22% (2 lượt)
27
   1.11% (1 lượt)
28
   1.11% (1 lượt)
29
   2.22% (2 lượt)
30
   1.11% (1 lượt)
33
   2.22% (2 lượt)
34
   2.22% (2 lượt)
35
   1.11% (1 lượt)
37
   1.11% (1 lượt)
40
   1.11% (1 lượt)
43
   2.22% (2 lượt)
44
   1.11% (1 lượt)
45
   1.11% (1 lượt)
47
   1.11% (1 lượt)
48
   1.11% (1 lượt)
52
   3.33% (3 lượt)
54
   1.11% (1 lượt)
57
   1.11% (1 lượt)
58
   1.11% (1 lượt)
60
   1.11% (1 lượt)
64
   3.33% (3 lượt)
65
   1.11% (1 lượt)
66
   2.22% (2 lượt)
67
   1.11% (1 lượt)
69
   1.11% (1 lượt)
70
   3.33% (3 lượt)
71
   2.22% (2 lượt)
72
   1.11% (1 lượt)
73
   1.11% (1 lượt)
74
   1.11% (1 lượt)
77
   1.11% (1 lượt)
78
   2.22% (2 lượt)
79
   2.22% (2 lượt)
80
   1.11% (1 lượt)
82
   2.22% (2 lượt)
84
   1.11% (1 lượt)
86
   1.11% (1 lượt)
87
   1.11% (1 lượt)
89
   2.22% (2 lượt)
91
   1.11% (1 lượt)
92
   1.11% (1 lượt)
93
   2.22% (2 lượt)
94
   1.11% (1 lượt)
95
   1.11% (1 lượt)
98
   1.11% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Dương đến ngày 03/12/2021

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

52 3 Lần Không tăng
64 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Tăng 1
01 2 Lần Không tăng
04 2 Lần Không tăng
06 2 Lần Không tăng
07 2 Lần Giảm 2
16 2 Lần Tăng 1
17 2 Lần Giảm 1
21 2 Lần Giảm 1
22 2 Lần Không tăng
23 2 Lần Không tăng
24 2 Lần Tăng 1
26 2 Lần Giảm 2
29 2 Lần Tăng 1
33 2 Lần Giảm 1
34 2 Lần Tăng 1
43 2 Lần Tăng 1
66 2 Lần Tăng 1
71 2 Lần Không tăng
78 2 Lần Không tăng
79 2 Lần Giảm 1
82 2 Lần Không tăng
89 2 Lần Không tăng
93 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

06 5 Lần Giảm 1
07 5 Lần Không tăng
21 5 Lần Không tăng
60 5 Lần Không tăng
64 5 Lần Giảm 1
70 5 Lần Tăng 2
89 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

60 12 Lần Giảm 1
69 12 Lần Không tăng
52 11 Lần Giảm 1
07 10 Lần Không tăng
33 10 Lần Không tăng
64 10 Lần Không tăng
06 9 Lần Không tăng
61 9 Lần Không tăng
70 9 Lần Tăng 2
79 9 Lần Giảm 1
93 9 Lần Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp :

17 (2 Ngày) (2 lần)
89 (2 Ngày) (2 lần)

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

81      32 lần
68      23 lần
63      19 lần
90      19 lần
13      18 lần
59      18 lần
39      17 lần
46      17 lần
96      16 lần
50      14 lần
32      13 lần
51      13 lần
83      13 lần
00      12 lần
19      12 lần
38      12 lần
41      12 lần
97      11 lần
61      10 lần
75      10 lần
99      10 lần
31      9 lần
36      9 lần
42      9 lần
85      9 lần
10      8 lần
49      8 lần
76      8 lần
02      7 lần
11      7 lần
15      7 lần

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 1
0 5 Lần 0
10 Lần 7
1 7 Lần 1
15 Lần 3
2 8 Lần 2
6 Lần 0
3 9 Lần 0
7 Lần 1
4 15 Lần 5
5 Lần 1
5 4 Lần 0
8 Lần 1
6 10 Lần 4
15 Lần 4
7 12 Lần 3
8 Lần 2
8 10 Lần 2
6 Lần 2
9 10 Lần 5